ไทย

www.taxithai-ontour.com

www.taxithai-ontour.com

Menu

บริการรับส่งสนามบินอู่ตะเภา        U-Tapao Airport Transfer Service

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
U-Tapao International Airport

บริการเหมารถสนามบินอู่ตะเภา เหมารถส่วนบุคคล เหมารถตู้นำเที่ยว เหมาแท็กซี่ เรียกแท็กซี่ สนามบินอู่ตะเภา

บริการเหมารถสนามบินอู่ตะเภา เหมารถส่วนบุคคล เหมารถตู้นำเที่ยว เหมาแท็กซี่ เรียกแท็กซี่ สนามบินอู่ตะเภา
สะดวกสบายกับบริการรถรับส่งสนามบินอู่ตะเภา รับส่งแบบส่วนตัวจากสนามบินอู่ตะเภา ไปยังโรงแรมในกรุงเทพ หรือการเดินทางไปต่างจังหวัดบริการด้วยรถใหม่สะอาด คนขับสุภาพ ชำนาญเส้นทาง มั่นใจในการเดินทางที่ตรงต่อเวลาด้วยระบบนำทาง GPS รับประกันความพึงพอใจ ให้ทุกการเดินทางมีความสุข สะดวกสบาย และเดินทางถึงปลายทางอย่างสวัสดิภาพ

บริการเหมารถสนามบินอู่ตะเภา เหมารถส่วนบุคคล เหมารถตู้นำเที่ยว เหมาแท็กซี่ เรียกแท็กซี่ สนามบินอู่ตะเภาบริการเหมารถสนามบินอู่ตะเภา

อัตราค่าบริการเหมารถรับส่งสนามบินอู่ตะเภา (UTP)


สนามบินอู่ตะเภา-พัทยา 
Toyota Altis 800 บาท
Toyota Camry 1000 บาท
Toyota Fortuner 1000 บาท
Toyota Commuter 1500 บาท


สนามบินอู่ตะเภา-ระยอง 
Toyota Altis 600 บาท
Toyota Camry 800 บาท
Toyota Fortuner 800 บาท
Toyota Commuter 1200 บาท


สนามบินอู่ตะเภา-ท่าเรือบ้านเพ 
Toyota Altis 800 บาท
Toyota Camry 1000 บาท
Toyota Fortuner 1000 บาท
Toyota Commuter 1500 บาท


สนามบินอู่ตะเภา-จันทบุรี 
Toyota Altis 1600 บาท
Toyota Camry 1800 บาท
Toyota Fortuner 1800 บาท
Toyota Commuter 2400 บาท


สนามบินอู่ตะเภา-ตราด 
Toyota Altis 2200 บาท
Toyota Camry 2500 บาท
Toyota Fortuner 2500 บาท
Toyota Commuter 3000 บาท


สนามบินอู่ตะเภา-ท่าเรือแหลมงอบ 
Toyota Altis 2200 บาท
Toyota Camry 2500 บาท
Toyota Fortuner 2500 บาท
Toyota Commuter 3000 บาท


สนามบินอู่ตะเภา-ท่าเรือแหลมศอก 
Toyota Altis 2500 บาท
Toyota Camry 2800 บาท
Toyota Fortuner 2800 บาท
Toyota Commuter 3500 บาท


สนามบินอู่ตะเภา-เกาะช้าง 
Toyota Altis 2800 บาท
Toyota Camry 3200 บาท
Toyota Fortuner 3200 บาท
Toyota Commuter 3800 บาท


สนามบินอู่ตะเภา-ด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก 
Toyota Altis 3200 บาท
Toyota Camry 3500 บาท
Toyota Fortuner 3500 บาท
Toyota Commuter 4200 บาท


หมายเหตุ
อัตราค่าบริการข้างต้นขอสงวนสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามช่วงเวลาของฤดูการท่องเที่ยว
อัตราค่าบริการคิดตามระยะทางของแต่ละเส้นทาง และเป็นไปตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดQR WeChat
QR WeChat
Taxithai-ontour.com