ไทย

www.taxithai-ontour.com

www.taxithai-ontour.com

Menu

ทำทัวร์ไหว้พระ 9 วัด     Do a tour to pay respect to 9 temples

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Wat Phra Sri Rattana Satsadaram
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Wat Phra Sri Rattana Satsadaram
วัดโพธิ์ WATPHO
วัดโพธิ์ WATPHO
วัดไตรมิตร Wat Traimit
วัดไตรมิตร Wat Traimit
วัดระฆัง  bell temple
วัดระฆัง bell temple
วัดเบญจมบพิตร Wat Benchamabophit
วัดเบญจมบพิตร Wat Benchamabophit
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร Wat Arun Ratchawararam Ratchaworawihan
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร Wat Arun Ratchawararam Ratchaworawihan
วัดมหาธาตุอยุธยา Wat Mahathat Ayutthaya
วัดมหาธาตุอยุธยา Wat Mahathat Ayutthaya
วัดพระนอน Reclining Buddha Temple
วัดพระนอน Reclining Buddha Temple
QR WeChat
QR WeChat
Taxithai-ontour.com